Khoa học Vũ trụ

Tìm hiểu về khoa học Vũ Trụ để sống khiêm tốn hơn; để thấy mỗi cá nhân, loài người và cả sự sống trên Trái đất nhỏ bé mong manh như thế nào. Vạn vật sinh ra rồi sẽ tàn lụi, nhường chỗ cho những sự kiện tiếp sau. Đời người chỉ là khoảnh khắc vô cùng bé nhỏ trong Vũ Trụ vĩ đại. Ai/ thế lực nào đã tạo ra Vũ trụ?

.......


* Vũ trụ - Thiên văn