Monday, June 10, 2019

Vườn rau Lộc Hưng: Thanh tra Bộ TNMT xem xét một văn bản có thể là nguyên nhân dẫn đến việc người dân không được cấp Sổ đỏ

Ls. Trần Hồng Phong

Ngày 05/6/2019, tôi vừa có chuyến đi Hà Nội làm việc với Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) cùng đại diện người dân Vườn rau Lộc Hưng (với tư cách là luật sư hỗ trợ pháp lý). Mục đích cuộc gặp là gửi đơn và đề nghị Bộ TNMT kiểm tra, xem xét tính hợp lý và chính xác của một văn bản do Thứ trưởng Đặng Hùng Võ ký từ năm 2006, trả lời công văn của Sở TNMT TP. HCM. Người dân cho rằng văn bản này có thể là nguyên nhân dẫn đến việc người dân không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp theo luật định của người dân.

<< Thanh tra viên của Bộ TNMT đang tiếp người dân VRLH và luật sư ngày 5/6/2019 

Thanh tra Bộ TNMT đã tiếp, nhận đơn, và nhận đăng ký gặp lãnh đạo Bộ vào cuối tháng 6/2019 này.

Trong chuyến đi này, chúng tôi cũng đã trực tiếp làm việc, trình bày với Ban tiếp công dân trung ương (thuộc Thanh tra Chính phủ) và Ban dân nguyện (Quốc Hội). 

Dưới đây là toàn văn Đơn đề nghị của người dân gửi Bộ TNMT, cùng các tài liệu, hình ảnh liên quan - tôi đăng lại để những người quan tâm có thêm thông tin.

........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

(V/v: Bộ TNMT ban hành văn bản không đúng thực tế và quy định, vô hiệu quyền được cấp GCNQSDĐ của người dân Vườn rau Lộc Hưng, gây thiệt hại cho người dân)


Kính gửi:   THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
                   BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG - THANH TRA CHÍNH PHỦ (thông báo)


Chúng tôi, nhữngngười ký tên sau đây, đại diện cho hơn 100 hộ dân sinh sống và sử dụng đất tại khu Vườn rau Lộc Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên lạc chung: Ông CAO HÀ CHÁNH
Nhà số: 7/17 đường Hưng Hóa, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: xxx

Chúng tôi là những người đã bị thu hồi đất, hủy hoại nhà và tài sản trong đợt cưỡng chế bất thường và có dấu hiệu trái pháp luật do chính quyền địa phương tiến hành vào đầu tháng 1/2019 vừa qua. Mà nguyên nhân chính là do chúng tôi đã không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà lẽ ra được cấp theo quy định tại Luật đất đai.

Nay chúng tôi có đơn này, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra, xem xét và làm rõ việc vì sao lại ban hành một văn bản có nội dung không đúng thực tế và quy định, vô hiệu quyền được cấp GCNQSDĐ của người dân chúng tôi.

CỤ THỂ VÌ NHỮNG LÝ DO SAU ĐÂY:

1. Quá trình sử dụng đất hợppháp, lâu dài, ổn định từ năm 1955 tới nay (trên 60 năm), đóng thuế đầy đủ và được UBND phường xác nhận:


Người dân Lộc Hưng chúng tôi là những người đã trực tiếp canh tác, sử dụng đất tại khu vực Vườn rau Lộc Hưng,phường 6 quận Tân Bình ổn định, liên tục và lâu dài qua nhiều thế hệ trên60 năm qua, từ những năm 1955. Bìnhquân mỗi nhà canhtác và sử dụng từ vàitrăm mét đất trở lên, tổng diện tích đất mà người dân Lộc Hưng trồng rau khoảng trên 4ha.

Về nguồn gốc, cha mẹ ôngbà chúng tôi từ miền Bắc vào Nam sinh sống, được Tòa Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn (cũ) cho thuê đất để trồng rau sinh sống. Việc nhận và sử dụng đất này là hợp pháp và lương thiện theo quy định của pháp luật tại miền Nam lúc bấy giờ.

Sau năm 1975 thống nhất đất nước, người dân Lộc Hưng vẫn tiếp tục canh tác, sử dụng đất và đóng thuế thổ trạch.

Năm 1976, UBND phường có văn bản xác nhận chúng tôi có canh tác, sử dụng đất, trong đó ghi rõ hộ sử dụng và diện tích đất sử dụng.

Liên tục từ năm 1982 – 1999, người dân đóng thuế sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 31/QĐ-UB của UBND Phường ngày 10/04/1982. Được cấp Biên nhận và xác nhận trong Sổ đóng thuế hàng năm (hiện bản chính người dân vẫn đang còn lưu giữ).

Năm 1993, Luật đất đai ra đời quy định việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng trước ngày 15/10/1993 và được UBND cấp xã chứng nhận. Thế nhưng người dân Vườn rau Lộc Hưng đã không được xem xét, giải quyết.

2. Bộ Tài nguyên Môi trường ra văn bản chỉ đạo không đúng thực tế khách quan và trái quy định, vô hiệu quyền được cấp GCNQSDĐ theo Luật đất đai cho người dân:
Dokhông được xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định, nên chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại.

Đến năm 2006, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Đua đã có văn bản kết luận,thừa nhận quyền sử dụng hợp pháp của bà con và chỉ đạo Sở TNMT xác minh, làm rõ tình trạng pháp lý, quá trình sử dụng đất của người dân, cũng như đề nghị UBND phường 6 xác nhận quá trình sử dụng đất của bà con.

Sau đó, Sở TNMT đã dự thảo một mẫu Tờ xác nhận quá trình sử dụng đất để UBND Phường xác nhận cho từng gia đình theo mẫu chung này. Điều đáng nói là nội dung xác nhận không đúng thực tế, vô hiệu hóa quyền được cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Trước đó, chúng tôi được biết Bộ Tài nguyên – Môi trường đã ban hành một văn bản hướng dẫn số 5201/BTNMT ngày 23/11/2006 do Thứ trưởng Đặng Hùng Võ ký, gửi Sở TNMT TP.HCM chỉ đạo và giải thích một số vấn đề liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ và việc xác nhận quá trình sử dụng đất đối với người dân Vườn rau Lộc Hưng.

Cụ thể, trong văn bản của Bộ TNMT đã nêu như sau: (nguyên văn)

- “Các hộ dân không đủ điều kiện để được công nhận là người sử dụng đất”.

- “Nội dung Tờ khai quá trình sử dụng đất là Tờ xác nhận quá trình sử dụng đất theo mẫu do Quý Sở gửi kèm Công văn 11193/TNMT-TTS là phù hợp và cần thiết”.


Như vậy, có thể thấy rõ nguyên nhân dẫn đến việc người dân chúng tôi không được xác nhận quá trình sử dụng đất đúng sự thật, không được xem xét cấp GCNQSDĐ là do văn bản nêu trên của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Thưa quý cơ quan,

Như đã trình bày ở trên, có tài liệu, chứng từ chứng minh rõ ràng, đã thể hiện:

- Người dân chúng tôi đã sử dụng đất một cách hoàn toàn hợp pháp, nguồn gốc liên tục, rõ ràng từ những năm 1954 cho đến nay (2018).

- Quá trình sử dụng đất đóng thuế đầy đủ, theo đúng quy định. Đặc biệt từ năm 1982 đến năm 1999 là trước và sau khi Luật đất đai 1993 ra đời. Chính quyền địa phương hoàn toàn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của người dân.

- Không hề có tranh chấp, hay lấn chiếm của ai/tổ chức nào.

- Từ năm 1976 tất cả các hộ dân đều được UBND phường chứng nhận việc có sử dụng đất và diện tích đất dử dụng.

Như vậy, đối chiếu theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2003, người dân chúng tôi được xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (vì đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, được chính quyền cấp xã xác nhận).

Thế mà không hiểu vì lý do gì, mà Bộ Tài nguyên và Môi trường lại ban hành một văn bản có nội dung như nêu trên, hướng dẫn địa phương xác nhận quá trình sử dụng đất không đúng sự thật, và đặc biệt là đã vô hiệu việc cấp GCNQSDĐ đối với người dân chúng tôi. Nói một cách chính xác, chính Bộ TNMT đã “tước đoạt” quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Thực tế đến nay đã gây ra biết bao thiệt hại, khó khăn, hậu quả nghiêm trọng cho người dân.

Quanhững điều trình bày như nêu trên, nay chúng tôi có Đơn này, đề nghị đến Quý cơ quan như sau:

1. Yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra rà soát, làm rõ việc ban hành văn bản số 5201/BTNMT ngày 23/11/2006 do Thứ trưởng Đặng Hùng Võ ký, với nội dung như nêu trên là có đúng với sự thật khách quan và quy định của pháp luật hay không?

2. Căn cứ vào quy định và cơ sở nào, mà Bộ TNMT cho rằng “Các hộ dân không đủ điều kiện để được công nhận là người sử dụng đất”?

3. Trường hợp có cơ sở cho rằng văn bản nêu trên là không đúng pháp luật, thì quyền lợi của người dân chúng tôi sẽ được giải quyết như thế nào?


Rất mong được xem xét, giải quyết. Trân trọng.

                                                              ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÂN LỘC HƯNG (đã ký, gửi)
....
Đính kèm:

- Hồ sơ pháp lý về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và đóng thuế của người dân.
- Tờ mẫu xác nhận quá trình sử dụng đất do Sở TNMT TP.HCM soạn sẵn.
- Văn bản số 5201/BTNMT ngày 23/11/2006 của Bộ TNMT.
- Các văn bản của Ban tiếp công dân Trung ương
........


Biên nhận nhận Đơn của Thanh tra Bộ TNMT


Hồ sơ pháp lý gửi kèm Đơn

.....

Bài liên quan: