Monday, April 10, 2017

Khoa học Vũ Trụ

Hãy tìm hiểu để thấy con người nhỏ bé lắm. Thậm chí sự sống trên Trái Đất này cũng vậy. Đời người chỉ là khoảnh khắc vô cùng bé nhỏ trong Vũ Trụ, sao lại tham lam và tàn ác với nhau! Để làm gì và được gì? Tiền nhiều để làm gì?


.......


* Vũ trụ - Thiên văn