Tuesday, October 9, 2018

Chủ tịch nước phải được bầu từ "Đại biểu Quốc Hội"

Trần Hồng Phong

Liên quan đến việc Hội nghị T.Ư 8 vừa qua đã nhất trí 100% giới thiệu đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Quốc hội để bầu làm Chủ tịch nước, ngày 8/10/2018, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc với cử tri - trên danh nghĩa là Đại biểu QH (Ghi chú: theo quy định tại Luật tổ chức Quốc Hội 2014,  Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri). Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói việc ông được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước không phải là "kiêm nhiệm", mà đây là "tình thế".

<< Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời cuối tháng 9/2018 mở ra tình thế Quốc Hội phải bầu Chủ tịch nước mới. Đại biểu Quốc Hội nào sẽ được bầu làm Chủ tịch nước tiếp theo - nhiều khả năng là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? 

Cùng tiếp xúc cử tri với Tổng bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói:  "Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề hơn, vất vả hơn. Nhưng chúng tôi tin với sự tín nhiệm, sức khỏe, trí tuệ của Tổng Bí thư, chắc chắn Quốc hội sẽ nhất trí rất cao”. Những thông tin này cho thấy khả năng Tổng bí thư Trọng sẽ là Chủ tịch nước là rất cao. 

Phần mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu với cử tri như sau (nguyên văn đăng trên báo Tiền Phong ngày 8/10/2018):

- Bản thân thấy “khó nói”, vì “liên quan cá nhân tôi, nên nói cũng không tiện”. 

- Trước đã có thời Bác Hồ vừa làm Chủ tịch nước vừa là Chủ tịch Đảng. Đến bây giờ không phải nhất thể hoá, mà đây là tình huống. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đột ngột, bây giờ khuyết chức danh này thì phải có người làm thay.

-  Bộ Chính trị và T.Ư đã thảo luận nhiều phương án. Quá trình thảo luận rất dân chủ, trách nhiệm, T.Ư đã thống nhất cao giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. 

- Không nên nói Tổng Bí thư “kiêm” Chủ tịch nước, vì đây là hai cơ chế, hai cơ quan khác nhau. Nếu “kiêm” thì vai nào chính, vai nào phụ? Nói thế là không chuẩn và cũng không nên nói “nhất thể hoá”. Nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này.

- Đến giờ tất cả Ủy viên T.Ư đều đồng ý, bước đầu dư luận trong nước và quốc tế cũng đồng tình, ủng hộ. Cá nhân tôi xin trân trọng cảm ơn, tuỳ thuộc vào kết quả Quốc hội bầu rồi lúc ấy hứa hẹn sau.

Từ những ý tứ như trên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối chiếu với quy định tại Hiến Pháp năm 2013 hiện hành, tôi nhận thấy như sau:

-  Theo quy định tại Hiến Pháp, Chủ tịch nước là một chế định, một chức danh lãnh đạo chính thức và cực kỳ quan trọng trên phương diện quốc gia. Cụ thể: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Trong khi đó, chức danh Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam không quy định trong Hiến Pháp.

-  Tại Điều 87 Hiến Pháp 2013 quy định, "Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội". Tức là người được bầu làm Chủ tịch nước trước hết và bắt buộc phải là Đại biểu Quốc Hội. Đây là điều kiện tiên quyết. Thực tế lâu nay đều vậy. 

- Hay nói khác đi, xét về phương diện "được giới thiệu để QH bầu làm Chủ tịch nước", thì chức vụ Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng là không quan trọng (không cần thiết bắt buộc). Vì nếu ông Trọng không phải là Tổng bí thư, nhưng là Đại biểu Quốc Hội, có đủ tài đức và được Quốc Hội bầu, thì ông vẫn có thể làm Chủ tịch nước được.

- Hiến Pháp 2013 cũng không có quy định Chủ tịch nước hay Tổng bí thư là chức vụ "kiêm nhiệm". Thực chất đây là hai chức vụ quan trọng, độc lập và có ý nghĩa, nội hàm khác nhau. Quyền hạn và nhiệm vụ cũng khác nhau. Hiến Pháp 2013 quy định, "trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới".

- Như vậy, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tới được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước, theo những quy định hiện hành, chưa phải là "nhất thể" hóa. Vì nhất thể hóa được hiểu là nhập chung hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư vào làm một. Vấn đề này liên quan đến thể chế, chế độ chính trị.  Và nếu thực hiện thì Đảng phải có chỉ đạo, cần phải sửa lại Hiến Pháp cho phù hợp.

- Nói tóm lại, theo tôi việc ông Nguyễn Phú Trọng được Trung ương Đảng giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, báo chí đăng là "giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc Hội bầu làm Chủ tịch nước" là cách viết mang phong cách hơi thuần về mặt đảng phái. Nếu viết: "Đảng giới thiệu Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng để Quốc Hội bầu làm Chủ tịch nước" - thì sẽ chính xác hơn. Nhấn mạnh từ "Đại biểu QH" - là điều kiện cần để trở thành Chủ tịch nước.

 .......

* Quy định tại Hiến Pháp 2013: 

CHƯƠNG VI - CHỦ TỊCH NƯỚC

Điều 86

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Điều 87

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước.

Điều 88

Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước.

Điều 89

1. Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.
Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

2. Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Điều 90

Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ.

Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

Điều 91

Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 92

Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ tịch nước uỷ nhiệm thay Chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ.

Điều 93

Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
.....

Bài liên quan: