Friday, March 9, 2018

Quyền tác giả là gì?

BLA: Con người hơn con vật ở trí tuệ, óc sáng tạo. Nhờ có trí tuệ, con người lần lượt nghĩ ra (sáng tạo ra) nhiều thứ, trong nhiều lĩnh vực. Những sản phẩm do trí tuệ con người "làm" ra được xác định là "sản phẩm trí tuệ", được pháp luật bảo hộ, bảo vệ. Đó chính là luật về quyền sở hữu trí tuệ. Ở các nước tư bản, sản phẩm (của) trí tuệ được đánh giá rất cao, giá trị rất lớn và pháp luật bảo hộ rất nghiêm. Người nào "chôm chỉa", làm nhái sản phẩm trí tuệ của người khác vì mục đích trục lợi, xấu - coi chừng bán nhà đền cũng không nổi. Sản phẩm trí tuệ gồm nhiều loại, như: bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ..., trong đó có "tác phẩm". Người nào sáng tạo ra "tác phẩm" sẽ được pháp luật công nhận và bảo hộ "quyền tác giả" đối với tác phẩm đó. Vậy "tác phẩm" là gì? gồm những loại hình nào? quyền tác giả là gì? (Hay còn gọi là "tác quyền") Đây là những vấn đề pháp lý cơ bản mà mọi người nên biết.

Người nào bằng lao động sáng tạo của mình làm ra "tác phẩm", thì được pháp luật công nhận là "tác giả" và có "quyền tác giả" (ảnh minh hoạ)........

Bài liên quan:

Pháp luật cơ bản (sơ đồ)
  1. Cấu thành tội phạm là gì?
  2. Quan hệ vợ chồng & Ly hôn
  3. Lương làm thêm giờ & lương làm việc ban đêm