Wednesday, March 7, 2018

Cấu thành tội phạm là gì?

(Pháp luật cơ bản) - BLA: Hành vi phạm tội, hay việc xác định một người có phạm tội hay không, phải căn cứ vào quy định tại Bộ luật hình sự (các tội danh). Các yếu tố/dấu hiệu để xác định một tội phạm được gọi là "cấu thành tội phạm". Vậy "cấu thành tội phạm" gồm những dấu hiệu nào? Chúng tôi đưa ra 1 tình huống ví dụ để minh hoạ. (Lưu ý rằng bài viết này dựa trên quan điểm khoa học pháp lý của Việt Nam).

<< Toà án là cơ quan xét xử và duy nhất có thẩm quyền phán quyết một người có phạm tội hay không? (ảnh minh hoạ)

.........

Pháp luật cơ bản
  1. Quan hệ vợ chồng & Ly hôn
  2. Lương làm thêm giờ & lương làm việc ban đêm