Thursday, January 28, 2016

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái trúng cử trong bối cảnh "tuổi cao, sức khoẻ, trình độ có hạn, đã xin nghỉ nhưng Đảng giao thì phải thực hiện"


BLA: Chẳng biết mô tê sự thật thế nào, nhưng phải công nhận sao mà bác ấy nói hay và khéo thế nhẩy! Đúng là trình độ giáo sư tiến sỹ về chủ nghĩa mác lê nin có khác. Xin bái phục, bái phục! hê.

<- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tôi xin nghỉ nhưng Đảng giao thì phải thực hiện (ảnh báo Đất Việt)

Sau khi Đại hội kết thúc phiên bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chủ trì họp báo tại trung tâm báo chí của Đại hội Đảng 12. Phát biểu chào mừng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đại hội nào cũng quan trọng, nhưng Đại hội 12 đặc biệt quan trọng vì diễn ra trong bối cảnh khó khăn, nhiều thách thức.

Sau hơn 8 ngày làm việc, đại hội đã thành công và kết thúc tốt đẹp, trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Theo Tổng bí thư, trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều cái mới. Thứ nhất là nghị quyết trung ương 4 khóa XI, thứ hai là lấy phiếu tín nhiệm, lần đầu tiên trong lịch sử đảng ta. Đây là một cách để kiểm nghiệm xem tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo đến đâu, và để chấn chỉnh.

Đây là thuận lợi cho công tác nhân sự đại hội XII diễn ra tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên ban chấp hành trung ương bầu một lần đủ 19 người vào Bộ Chính trị, phiếu rất tập trung cho các chức danh.

Sau đó, Tổng bí thư bắt đầu trả lời các câu hỏi của báo chí:

VTV: Cảm nghĩ của Tổng bí thư khi được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Đảng?

- Tôi không ngờ lại được Đại hội tín nhiệm bầu vào Trung ương và gần 100% ủy viên Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư. Bất ngờ vì tuổi cao, sức khoẻ, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ nhưng Đảng giao thì phải thực hiện trách nhiệm.

Tôi xúc động trước tình cảm bạn bè trong nước và quốc tế. Bất ngờ, xúc động, lo lắng vì sắp tới công việc nặng nề, đòi hỏi nỗ lực rất lớn.

VnExpress: Tổng bí thư đánh giá thế nào về chất vấn trong Đảng nhiệm kỳ vừa rồi?

- Đúng là chất vấn trong Đảng mới thực hiện gần đây, là một hình thức dân chủ trong Đảng, là hình thức giám sát của ủy viên trung ương với các lãnh đạo, có cái làm rõ thêm, có cái để làm rõ trách nhiệm đến đâu. Hội nghị trung ương nào cũng có chủ trương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị.

Tất nhiên chưa được nhiều lắm, vì thời gian có hạn. Bản thân tôi cũng xin được chất vấn, trả lời trực tiếp tại hội nghị trung ương. Chất vấn xong giải đáp được nhiều thắc mắc, giải tỏa nhiều tâm tư, quan hệ giữa các đồng chí lại tốt đẹp hơn.

Sắp tới nhiều việc phải làm, phải kiên trì: quy hoạch cán bộ chiến lược cấp trung ương, nhất là trẻ. Lần này Bộ Chính trị trẻ hóa rất nhiều. 19 Ủy viên Bộ Chính trị có 7 vị tái đắc cử, còn lại rất trẻ.

Người trẻ nhất là đồng chí Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970. Lần này có 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị, bình đẳng giới rất rõ. Việc giám sát quyền lực đảm bảo làm sao kiểm soát, hạn chế tham nhũng, lãng phí bằng kiểm soát quyền lực.

BBC: Tổng bí thư có nói tuổi đã cao và cũng có những gương mặt mới, vậy ông có lộ trình tìm người tài và trẻ để kế nhiệm, nếu có thì lộ trình khoảng bao lâu?

- Xin cảm ơn bạn đã chúc mừng. Vấn đề bạn vừa nêu lên cũng là một điều tôi lo: làm sao bồi dưỡng được thế hệ trẻ. Đảng cũng nói rồi, làm sao tiếp tục đào tạo được lớp trẻ, cũng như măng có lớp già, lớp bánh tẻ và lớp non.

Cũng như bụi tre, phải làm như vậy mới ấm gốc, để phát triển bền vững được chứ đứng đơn độc không vững được.

Lo phát triển cán bộ trẻ cần kế hoạch, chiến lược lâu dài. Vừa qua chúng ta làm được một ít, nhưng cần cố gắng nhiều hơn. Việc này đòi hỏi có cái tâm, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ.

Ngay trong Ban chấp hành trung ương mới, tỷ lệ trẻ được đào tạo nhiều, nhân tài không thiếu. Lớp trẻ được tiếp xúc với nhiều thông tin hiện đại, có kiến thức tốt hơn thế hệ chúng tôi.

Tuy nhiên việc bạn hỏi bao giờ xong, kế hoạch thế nào thì khó trả lời. Phải làm từng bước, bài bản, chứ bây giờ nói 2, 3 hay 5 năm sợ không khả thi và ảo tưởng.

"Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì làm sao dân chủ"

Dân Trí: Thưa Tổng bí thư, kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị có đúng phương án được chuẩn bị không?

- Câu hỏi này đi sâu vào công tác nhân sự, kết quả bầu cử vừa rồi bảo đảm 100% là hoàn toàn đúng với công tác nhân sự. Phương hướng rộng lắm, tiêu chí cơ cấu... đều đảm bảo.

Còn chọn ai nhân sự nào thì Ban chấp hành trung ương giới thiệu rồi đại hội giới thiệu thêm. Rồi người đề cử cũng xin rút, đều có báo cáo cả.

Theo quy chế thì đoàn chủ tịch sẽ xem xét có cho rút hay không, rồi quyết định là do đại hội. Lần này Đại hội cho bỏ phiếu xin rút, chứ không biểu quyết kiểu giơ tay ào ào. Khi quyết định lấy số dư 30% thì cũng lấy ý kiến bằng phiếu kín, lấy từ trên xuống.

Như vậy là vừa lấy ý kiến từ giới thiệu Ban chấp hành trung ương khóa trước, rồi lấy ý kiến của đại hội... Dân chủ đến thế là cùng - nhiều đại biểu tâm sự như thế. Đại hội lần này là đại hội biểu hiện dân chủ đoàn kết kỷ cương trí tuệ.

AFP: Dưới sự lãnh đạo của ông và Bộ Chính trị mới, ông có nghĩ Việt Nam sẽ dân chủ, giàu mạnh hơn không?

- Cá nhân tôi là một bộ phận của tập thể, nguyên tắc của đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chứ không chuyên quyền. Đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân chứ không phải làm hay làm tốt thì vơ vào công lao của cá nhân mà làm dở thì đổ cho trách nhiệm tập thể.

Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì làm sao dân chủ. Tôi không tiện nói tên nước nào, nhưng một số nước cứ nói dân chủ mà 1 cá nhân quyết định hết thì chưa biết ai dân chủ hơn ai.

Câu hỏi của bạn là sắp tới Việt Nam có thực hiện dân chủ hơn, giàu mạnh hơn không? Như Đại hội đã nói, mục tiêu của chúng ta xây dựng một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, trước mắt là phấn đấu để nước ta trở thành một nước CNH-HĐH.

Về dân chủ, các bạn biết hơn tôi qua quan sát sinh hoạt của Quốc hội, đoàn thể, Chính phủ và các địa phương. Tuy nhiên, dân chủ vẫn phải có kỷ cương. Dân chủ mà thiếu kỷ cương sẽ rối loạn, không thể ổn định để phát triển được. Dân chủ và kỷ cương phải nhìn biện chứng, đảm bảo cả 2, không thể tuyệt đối hóa mặt nào.

Người Lao Động: Tại Trung ương khóa 11 có nhiều đổi mới dân chủ, như tiến hành chất vấn trong Đảng, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt? Xin Tổng bí thư cho biết những đổi mới tiếp theo trong thời gian tới, như có thể bầu trực tiếp các chức danh chủ chốt của Đảng?

Câu hỏi của bạn không nằm trong phạm vi Đại hội. Đại hội không làm công việc ấy mà đây là công việc thường xuyên phải làm.

Có nhiều cái mới trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Thứ nhất là thực hiện nghị quyết Trung ương 4, lần đầu tiên trong trong lịch sử Đảng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, các cơ quan công quyền, cơ quan lãnh đạo các cấp cũng lấy phiếu tín nhiệm.

Đây là cách đánh giá tín nhiệm, gợi ý những gì cần kịp thời chấn chỉnh.

Làm quy hoạch cấp chiến lược cũng là lần đầu tiên. Đây chính là tạo thuận lợi cho công tác nhân sự, khi tiến hành Đại hội 12 diễn ra tốt đẹp, trọn vẹn.

Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu một lần đủ danh sách 19 người vào Bộ Chính trị. Các khóa trước thường là thiếu, sau đó bổ sung dần.

Tất cả các chức danh bầu thì phiếu tập trung rất cao. Tại Đại hội, bầu một lần được đủ 180 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức, 20 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương dự khuyết, một lần thôi, phiếu rất cao, người thấp nhất cũng đạt trên 62%, không khí đoàn kết, phấn khởi.

Buổi họp báo kết thúc. Tổng bí thư cho biết rất muốn trả lời hết câu hỏi của báo chí nhưng vì công việc còn đang đợi nên không thể tiếp tục. Ông cho rằng trao đổi với báo chí cũng là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Sơn Ca