Wednesday, November 18, 2015

Vụ án Nguyễn Hữu Vinh (anh Ba Sàm) - Bản Cáo trạng của VKSNDTC

BLA: Vụ án anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh sắp được đưa ra xét xử. Đây là vụ án được dư luận cả nước và quốc tế quan tâm. Dưới đây là bản Cáo trạng của VKSNDTC. Nguồn: Blog Kim Dung/Kỳ Duyên.

Ông Nguyễn Hữu Vinh là người yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược nổi tiếng, ai cũng biết. Ông Nguyễn Hữu Vinh sinh năm 1956, tốt nghiệp trường Sĩ quan An ninh (nay là Học viện An ninh Nhân dân) năm 1979. Ông từng công tác tại Tổng cục An ninh, Ban Việt kiều Trung ương, Bộ Công an Việt Nam.