Thursday, August 21, 2014

Lãnh tụ Tàu coi Việt Nam là kẻ thù truyền kiếp, không bao giờ muốn VN lớn mạnh và chỉ đạo "đóng kịch" trong quan hệ với VN

BLA: Báo điện tử Một Thế Giới hiện (8/2014) đang đăng loạt bài về "lãnh tụ vĩ đại" ngày nào của đảng cộng sản Tàu - Mao Trạch Đông. Qua đó, chỉ một từ "khủng khiếp" là đủ để tóm tắt về chân dung con người này. Điều đáng chú ý trong bài "Từ văn kiện tuyệt mật chống VN đến 600 ngày tăm tối của Mao", có nội dung cho biết là hóa ra ngay từ năm 1973, Việt Nam (hay chính xác hơn là lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam) đã biết rõ quan điểm của Mao lãnh tụ đối với Việt Nam. Đó là Trung Quốc xem Việt Nam là mối "hận thù dân tộc hàng nghìn năm" và "Ta (TQ) phải chuẩn bị họ trở thành kẻ thù của chúng ta". 

Dưới đây là một đoạn trích trong bài báo nói trên.  

(Ảnh: Mao Trạch Đông)

Trước ngày “bùng nổ Hoàng Sa” (BLA: huy động hải quân chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974), Quân ủy trung ương của Mao soạn thảo một văn kiện tuyệt mật về chống phá Việt Nam, lưu hành nội bộ. Văn kiện này bị tiết lộ bởi gián điệp Trung Quốc Lê Xuân Thành (người Quảng Đông, được Bắc Kinh tung vào Việt Nam hoạt động và bị bắt tại Quảng Bình ngày 30.3.1973).

Văn kiện có đoạn:

“Nước ta và nhân dân Việt Nam có mối hận thù dân tộc hàng nghìn năm nay. Chúng ta không được coi họ là đồng chí chân chính của mình, đem tất cả vốn liếng của ta trao cho họ. Ngược lại chúng ta phải tìm mọi cách làm cho nước họ ở trong tình trạng không mạnh, không yếu mới có thể buộc họ ở trong tình trạng hiện nay. Về bề ngoài chúng ta đối xử với họ như đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần ta phải chuẩn bị họ trở thành kẻ thù của chúng ta…” 

(Theo văn kiện của Bộ Ngoại giao nước CHXHCNVN: “Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua” công bố 4.10.1979 - Phần thứ tư).

Chúng ta biết rằng đối với đảng cộng sản như Trung Quốc, thì lời của lãnh tụ là tối cao, thậm chí có ý nghĩa định hướng, soi lối chỉ đường cho thế hệ mai sau. Nên có thể khẳng định ý kiến chỉ đạo trên của Mao Trạch Đông chắc chắn được tôn trọng và thực hiện. Với những gì đang diễn ra trong những năm gần đây, có thể khẳng định chỉ đạo của Mao vẫn đang được lãnh đạo Trung Quốc thực hiện đúng.

Thế là rõ mặt "bạn vàng 4 tốt" nhé!

----------------------------

Trung Quốc và "Giấc mộng Trung Hoa"


Trung Quốc và âm mưu xâm lược Việt Nam