Saturday, July 26, 2014

Bỏ lửng để tài sản "bốc hơi"

Cát Hiệp - Hà Thanh

Trong vụ án dân sự, tòa có quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như kê biên tài sản, ngăn chặn việc bên có tài sản tẩu tán để trốn tránh nghĩa vụ. Thế nhưng trong khá nhiều trường hợp tòa đã tỏ ra dịu dàng hoặc lơi lỏng, dẫn đến hậu quả là nhiều bản án không thể thi hành, gây thiệt hại cho bên thắng kiện.


-----------------------

Tố tụng