Saturday, March 15, 2014

Sài Gòn ngày nay


Sat Na Chet

Anh ạ, hôm nay Sài Gòn nắng
con đường Tú Xương vẫn rợp bóng cây
vài bông điệp cuối mùa vương vãi
nhưng em không còn muốn kể chuyện mây trời
...
Em sẽ kể anh nghe chuyện ngày nay
chuyện mỗi ngày sau những cuốc xe ôm
mỗi ngày ở thời đại mà niềm tin bị chôn giấu bởi sự e sợ mình là người hữu thần

Anh ạ, người xe ôm thường chở em đi vừa mất việc
Mẹ người đó bán bắp nướng vỉa hè
mùa khô
bắp ế
Vợ người đó bán bảo hiểm y tế ở quê cũng ế,
bởi cái thời kiếm miếng ăn trong ngày còn khó, ai lo chi sức khỏe nay mai

Câu chuyện mỗi ngày trên cuốc xe ôm là Sài Gòn quá nóng,
là Sài Gòn quá khổ để mưu sinh
là làm người Sài Gòn ngày càng khốn khó

Khốn khó miếng ăn
Khốn khó niềm tin
Khốn khó danh dự
Và khốn khó cả sự hy vọng

Anh của em ơi, Sài Gòn vẫn tràn ánh nắng, mà sao trong nắng có màu đắng cay

Saigon, 15.3.2014

----------------------------------------