Thursday, February 27, 2014

Nguyên tổng biên tập báo Lao Động rời bỏ Đảng cộng sản

(Theo Quê Choa)

BLA: Ông Tống Văn Công nguyên là Tổng biên tập báo Lao động, nay đã 82 tuổi, trên 55 tuổi đảng. Thời gian gần đây ông có nhiều bài viết hay và thẳng thắn, dũng cảm về xã hội, tình hình dân chủ, chính trị tại Việt Nam. Tuy nhiên, đó là điều mà đảng cộng sản không bao giờ muốn. Sau nhiều trăn trở, ông Tống Công Văn đã quyết định chia tay với đảng. 

Dưới đây là nguyên văn bài viết của ông, nói lời chia tay với đảng. Qua bài viết của ông, người ta thấy rõ hơn về bản chất của đảng cộng sản, và cảm thấy thật sự kinh sợ vì quan điểm cực đoan và độc tài của họ.

Ảnh: cờ búa liềm, biểu tượng của cộng sản trên toàn thế giới

Trong bản tự  kiểm điểm ngày 22-2-2014, ở phần  “tự nhận một hình thức kỷ luật”, tôi đã viết :

Là  một đảng viên  hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, sống thanh bạch, 82 tuổi còn  làm việc hợp đồng, lúc nào cũng  nghĩ  về vận nước và sự suy thoái của Đảng, tôi nghĩ rằng, tôi không phải thuộc số không nhỏ đảng viên thoái hóa chính trị mà chính những người bảo thủ, giáo điều không sáng suốt chấp nhận đổi mới chính trị, khiến cho một Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán,  tham nhũng mới đúng  là những  kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị.

Tuy vậy, tôi không muốn tuyên bố từ bỏ Đảng mà xin nhường cho Đảng quyền khai trừ mình. Bởi vì làm như vậy, tôi  sẽ  yên lòng rằng, Đảng khai trừ tôi không phải là Đảng mà tôi từng tha thiết xin được gia nhập và thề phục vụ suốt đời. Và có lẽ nhờ đó mà mai kia tôi sẽ không còn quá băn khoăn về trách nhiệm đối với Đảng, không còn quá bức xúc cứ muốn góp ý xây dựng.

Ngày 24 tháng  2 năm 2014, tôi nhận được văn thư  của đảng ủy cho rằng tự kiểm điểm của tôi  “ chưa đạt yêu cầu”,  phải “nghiêm túc viết lại bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật “. Cùng với văn thư trên, có bản gợi ý  nêu ra ba trường hợp mà theo Quyết định 47 -QĐ/TW là phải khai trừ: “Có quan điểm ủng hộ hoặc tán thành đa nguyên chính trị, đa đảng; công khai phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.”

Tôi  hiểu, Ban chỉ đạo muốn  bảo  rằng: Khuyết điểm của tôi  là phải tự nhận hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.  Không làm như vậy thì tôi gây khó cho  tổ chức Đảng. Nhưng  làm như vậy thì thật là khó cho  tôi. Bởi vì cho đến nay, tôi vẫn tự hào về cái ngày  là anh lính vệ quốc đoàn,  viết đơn xin vào Đảng để được noi gương các đảng viên trong giờ phút gay go của chiến dịch Cầu Kè năm 1950 ( Trà Vinh) đã  hô to “Các đảng viên cộng sản! Xung phong!” Tôi vẫn tự hào ngày được vào Đảng, giơ tay thề  hy sinh chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất, dân chủ cho nhân dân. Còn chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là gì thì, thú thật không chỉ tôi mà cả các bậc đàn anh  cũng chẳng hiểu!

Càng tự hào về lý tưởng cao cả mà mình đã bỏ cả đời để phục vụ, tôi càng day dứt, xấu hổ vì sự thoái hóa, tham nhũng  của một bộ phận không nhỏ những người trong guồng máy lãnh đạo, khiến Đảng cầm quyền phạm nhiều sai lầm, làm mất hết niềm tin của  nhân dân , làm  khoảng cách tụt hậu của đất nước càng ngày càng xa so với các nước  khu vực. Những người lúc nào cũng hô hào kiên trì ý thức hệ lỗi thời, cấm không được tự diễn biến, thực ra, họ chỉ  nhằm duy trì  quyền lực,  khai thác “lợi ích nhóm”, làm giàu cho bản thân, bất chấp  thiệt hại của nhân dân lao động và đất nước. Giặc “nội xâm” bao giờ cũng  là chỗ dựạ  của giặc  “ngoại xâm”. Bất kể bọn bành trướng hung hăng ra rả khẳng định toàn bộ Hoàng Sa, Trường Sa, cả “lưỡi bò” biển Đông  là  của Trung Quốc, lời họ  đáp lại chủ yếu vẫn là kiên trì “16 chữ vàng” và “bốn tốt”, vì đây là “đồng chí cùng chung ý thức hệ” , cùng  chống lại các thế lực thù địch phương Tây. Truyền thống bất khuất, lòng tự tôn dân tộc bị xúc phạm nghiêm trọng, làm mất dần sự đồng thuận xã hội trước hiểm họa đe dọa sự tồn vong của dân tộc, mà thực ra cũng là sự tồn vong của chính Đảng cộng sản Việt Nam.

Vì những lẽ đó mà thời gian qua, tôi hết sức tự kiềm chế, cố gắng  tiếp tục đứng trong hàng ngũ Đảng để cùng với các đảng viên chân chính  trực tiếp đấu tranh, góp ý xây dựng Đảng, hi vọng  những người lãnh đạo  nhận ra sai lầm,vứt bỏ ý thức hệ lạc hậu, tiến tới một Đại hội Đảng đổi mới lần 2 : Đổi mới chính trị, thực hiện nhà nước pháp quyền đúng như các thể chế chính trị hiện đại. Từ đó mà  vực dậy  niềm tin đang cùng kiệt của nhân dân, tiếp tục sứ mệnh mà đảng viên và nhân dân giao cho.

Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 25 tháng 2 năm 2014
Tống văn Công

--------------------------

Bài liên quan:

Chuyện cũ trước giao thừa