Tuesday, November 3, 2015

Trung Quốc muốn nắm VN, dùng VN làm bàn đạp để bành trướng xuống Đông nam châu Á

Những sự kiện quân sự/ 
Viện lịch sử quân đội VN (*)

BLA: Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam từ lâu đã nhận ra ý đồ bành trướng nước lớn của Trung Quốc. Đảng chỉ rõ: "Trung Quốc muốn nắm Việt Nam, dùng Việt Nam làm bàn đạp để bành trướng xuống Đông nam châu Á, dùng miền Bắc Việt Nam và Bắc Lào làm khu đệm bảo vệ an ninh phía Nam (TQ)" - đây là điều được nêu trong cuốn sách "Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Những sự kiện quân sự" do Viện lịch sử quân sự Việt Nam - Bộ Quốc phòng xuất bản năm 1988. 

Ảnh: Biểu tình chống Trung Quốc bành trướng Biển Đông, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tháng 5/2014 (ảnh báo Giáo dục Việt Nam)
-------------

Dưới đây là nguyên văn 2 trang 37 và 38, với tiêu đề "Những người cầm quyền Trung Quốc khuyên ta "Trường kỳ mai phục ở miền Nam"

1956

Sau Hội nghị Giơ -ne- vơ về Đông Dương, lợi ích chiến lược của TQ là bảo vệ an ninh phía Nam, mở rộng ảnh hưởng ở châu Á, châu Phi, trước hết là Đông nam châu Á, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất "nhảy vọt" trong việc tăng cường lực lượng, nhằm thực hiện ý đồ bành trướng nước lớn trước hết là ở Đông NAm châu Á. TQ bắt đầu đi vào hòa hoãn với Mỹ, đàm phán với Mỹ ở Vác - sa - va. (BLA: thủ đô Ba Lan).

Trung Quốc muốn nắm Việt Nam, dùng Việt Nam làm bàn đạp để bành trướng xuống Đông nam châu Á, dùng miền Bắc Việt Nam và Bắc Lào làm khu đệm bảo vệ an ninh phía Nam.

Năm 1956, trong một bức điện gửi Đảng ta, trung ương Đảng "cộng sản" TQ đề nghị với Trung ương Đảng ta "Ở miền Nam đã thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ nhưng trước mắt chưa thể thực hiện bạo lực cách mạng mà chỉ có thể dùng phương châm thích hợp: trường kỳ mai phục, súc tích lực lượng, liên hệ quần chúng, chờ đợi thời cơ, tức là nói cuộc chiến tranh có thể tiến hành như bảo vệ đời sống và quyền lợi của nhân dân, tuyên truyền hòa bình thống nhất, mở rộng cục diện thông hiếu vv. Cục diện chia cắt này của VN có thể lâu dài, chỉ khi tình hình châu Á và tình hình thế giới có những chuyển biến mới lớn lao, hoặc khi bản thân VN phát sinh sự thay đổi có tính chất căn bản nào đó thì mới có sự thay đổi"..

Trước đó, hồi tháng 7/1955, Tổng bí thư Đảng "cộng sản TQ lúc bấy giờ là Đặng Tiểu Bình, đã từng dọa Việt Nam là "Dùng lực lượng vũ trang để thống nhất đất nước sẽ có hai khả năng: một là thắng và một khả năng nữa là mất cả miền Bắc".

Tháng 11-1956, chính Mao Trạch Đông đã nói với các đồng chí lãnh đạo ta "Việc chia cắt VN không thể giải quyết trong thời gian ngắn mà cần phải ttường ký... Nếu mười năm chưa được thì phải trăm năm" (!!!).

Đường lối trên đây bộc lộ rõ ý đồ của giới cầm quyền TQ muốn ta hạn chế đấu tranh cách mạng, duy trì lâu dài tình trạng chia cắt VN, sợ đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, muốn dùng miền Bắc làm khu đệm cho Trung Quốc.

Thế nhưng, Đảng ta đã cương quyết không chấp nhận "lời khuyên" đầy dụng ý xấu ấy.

............

(*): Cuốn sách "Những sự kiện quân sự" có thể dễ dàng tìm đọc tại các thư viện lớn 
---------------

Tư liệu lịch sử Việt Nam
 1. Tóm lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (báo điện tử ĐCSVN)
 2. Các bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 3. Năm 1972 CIA từng dùng trực thăng siêu êm đột nhập Vinh
 4. Năm 1967, Hồ Chủ Tịch từng từ chối nhận Huân chương Lê Nin do Liên Xô trao tặng
 5. Năm 1938 Nguyễn Ái Quốc từng là thiếu tá Hồ Quang trong Bát lộ quân (Trung Quốc) theo "sự sắp xếp của tổ chức"
 6. Nhân triển lãm Cải cách ruộng đất đang diễn ra tại Hà Nội: Về người bị "bắn thí điểm" trong CCRĐ (9/2014)
 7. Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Lê Duẩn: Trung Quốc tồn tại thì họ sẽ tấn công chúng ta
 8. Đảng lãnh đạo nhân dân biểu tình, mang theo giáo mác gậy gộc tấn công, đốt huyện đường, đòi thả tù chính trị, đòi được biểu tình, tự do lập hội (1930)
 9. Vụ án Nguyễn Ái Quốc bị “trục xuất” tại Hong Kong năm 1931
 10. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch - Trần Dân Tiên (1948)
 11. Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng vùng Đất Đỏ
 12. Vụ bắn hạ "không tặc" Nguyễn Thái Bình năm 1972
 13. Vụ án Nguyễn Văn Trỗi đặt bom ám sát hụt Bộ trưởng quốc phòng Mỹ năm 1964
 14. Vì sao Hồ Chủ Tịch bác đơn xin ân xá (án tử hình) của tên quan tham Trần Dụ Châu năm 1950?
 15. Lý Tự Trọng và vụ bắn chết mật thám Pháp năm 1931