Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Cuộc gặp lịch sử giữa hai lãnh đạo Trung Quốc & Đài Loan