Friday, August 14, 2015

Đoạn mẫu tuyệt vời dùng cho Bản kiểm điểm đảng viên

BLA: Hôm rồi vì lý do công việc, tui có được tiếp cận với Bản kiểm điểm của một đảng viên. Anh này phải viết kiểm điểm vì đã có hành vi vi phạm pháp luật khá nghiêm trọng và đang nhờ đến luật sư. Qua nội dung Bản kiểm điểm, tôi thấy có một đoạn rất hay (tuyệt vời), nên muốn lưu lại làm kỷ niệm, học hỏi. Đồng thời tui cũng nghĩ rằng mọi người (tất nhiên bao gồm cả đảng viên) có thể tham khảo, vận dụng đoạn mẫu này trong quá trình làm việc, công tác của mình. Tôi chỉ có chút băn khoăn là không biết đoạn văn ấy có phải thực tâm do người viết nghĩ và đã làm đúng như vậy. Hay chỉ là nói phét, giả dối hoặc cũng học lóm từ đâu đó! Thôi thì chỉ biết mong các vị nói hay thì làm cũng nên tốt.

Dưới đây là đoạn mẫu ấy. Nhắc lại chuẩn nhất là dùng cho Bản kiểm điểm đảng viên nhé, thưa quý vị. Hê hê.
-----------------------

Gà gáy sáng

Đặt tựa "Gà gáy sáng" cho lạ lạ chút, thực ra là những suy nghĩ, trăn trở trong cuộc sống, như chú gà trong đêm khuya giật mình tỉnh giấc, gáy ò ó o chờ trời sáng! Hi,