Saturday, September 20, 2014

Chưa thể cho đặt tiền tại ngoại

Luật sư Trần Hồng Phong

Bộ luật tố tụng hình sự có qui định về việc đặt tiền để được tại ngoại, áp dụng với c1c bị can, bị cáo đang bị tạm giam. Thế nhưng trên thực tế điều này hầu như không có. Vì sao?-------------------------
Tố tụng