Saturday, July 26, 2014

Qui tắc đạo đức luật sư: Thông tin và bí mật thông tin

Trần Hồng Phong/ 
Pháp luật Tp. HCM

Luật sư bảo mật thông tin đến đâu để không phạm vào tội không tố giác tội phạm?

Ảnh: Bài đăng trên báo Pháp luật TP.HCM
---------------------------

Tố tụng