Saturday, July 26, 2014

Bàn tiếp về "án bỏ túi": Nên coi đó là "án dự thảo"!

Trần Hồng Phong

BLA: Bài báo này là do tôi chắp bút, nhưng xin nói cho rõ tôi chỉ là người ghi lại ý kiến (với tư cách là phóng viên báo Pháp luật TP.HCM), còn về quan điểm cá nhân, tôi đã nói rõ trong bài trước, là tôi cực lực phản đối án bỏ túi!---------------------------

Tố tụng