Saturday, July 26, 2014

Đâu là chứng cứ xác định "mua dâm" ?

Hồng Phong - An Danh/ Pháp luật TP.HCM

BLA: Bài báo này tôi viết cũng đã lâu, khi đang là phóng viên báo Pháp luật TP.HCM. Vì đây là một vấn đề pháp lý, nên lưu lại ở đây làm tư liệu.

Một nam một nữ trong phòng không mặc quần áo nhưng chưa làm gì liệu có thể kết luận là đã có hành vi mua bán dâm?

------------------------

Hình sự