Saturday, July 26, 2014

Liệt kê một số vụ vợ giết chồng, người yêu giết nhau ... như kẻ thù

BLA: Những năm gần đây, ngày càng nhiều những vụ vợ giết chồng, hay chồng giết vợ, con giết cha, người yêu chém chết người yêu ... ở mức độ kinh hoàng! Tuổi của kẻ phạm tội thì ngày trẻ!

Vì quá nhiều, nên chúng tôi không đăng lại (và cũng không muốn đăng lại) mà chỉ liệt kê những bài viết đăng trên các báo - với mục đích như một nguồn tư liệu - bắt đầu từ tháng 9/2014. Bản danh sách này chắc chắn là hoàn toàn không đầy đủ và chúng tôi cũng chỉ cập nhật một cách ngẫu nhiên, khi rảnh rỗi. Nhưng có lẽ nó sẽ ngày càng dài hơn trong khi chúng ta đều muốn điều ngược lại!

  1. Gã chồng nát rượu vác dao phớ chém chết vợ (9/2014 - Hải Dương)
  2. Đôi vợ chồng có nhiều vết đâm, gục trong căn phòng đóng kín (9/2014 - Đak Lak)
  3. Bị chồng người tình đoạt mạng trong nhà nghỉ (9/2014 - Quảng Nam)
  4. Đâm cha trọng thương vì bị dọa đuổi khỏi nhà (9/2014 - Quảng Bình)