Wednesday, June 11, 2014

UBND TP.HCM không muốn luật sư Nguyễn Đăng Trừng tiếp tục làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, vì sao?

BLA: Nếu theo đúng kế hoạch ban đầu, thì Hội nghị toàn thể Đoàn luật sư TP.HCM đã được tiến hành trong tháng 12/2013, với nhiệm vụ quan trọng nhất là bầu ra Ban chủ nhiệm cho nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên đến nay đã trễ hơn 6 tháng, hội nghị vẫn chưa thể tiến hành vì liên quan đến vấn đề nhân sự. Cụ thể là UBND TP.HCM có ý cho rằng việc luật sư Nguyễn Đăng Trừng đã trên 70 tuổi, nay lại tiếp tục ứng cử vào chức Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM là đã "trên 2 nhiệm kỳ và ... (xin xem trong công văn). Trong khi đó, luật sư Nguyễn Đăng Trừng không đồng ý với quan điểm của UBND TP vì (đại ý) "nói vậy mà không phải vậy"! Hiện việc "tranh cãi" này vẫn chưa có hồi kết thúc.

Cập nhật ngày 31/7/2014: Luật sư Nguyễn Đăng Trừng bị khai trừ Đảng!

Ảnh: Luật sư Nguyễn Đăng Trừng từng là đại biểu Quốc Hội

Về mặt cá nhân, tôi (luật sư Trần Hồng Phong) ủng hộ việc luật sư Nguyễn Đăng Trừng tiếp tục làm chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM. Đơn giản vì tôi cho rằng trong bối cảnh hiện nay, luật sư Trừng là người có uy tín nhất, đức độ và đặc biệt là dũng cảm, dám nói dám làm những điều có lợi cho giới luật sư, cho đất nước, mà không phải luật sư nào cũng dám nói.

Dưới đây là hai văn bản của UBND TP.HCM và Đoàn luật sư TP.HCM về vấn đề trên (Do Đoàn luật sư TP.HCM gửi tới tất cả các luật sư thành viên). Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới.

Công văn khẩn của UBND TP.HCM gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM
Và phúc đáp của Đoàn luật sư TP.HCM------------------------

Cập nhật ngày 31-7-2014:

Khai trừ đảng ông Nguyễn Đăng Trừng - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM

(NLĐO) - Chiều 31-7-2014, ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM - đã công bố Quyết định số 3030/QĐ-TS về việc thi hành kỷ luật đảng viên Nguyễn Đăng Trừng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM.

Theo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, từ năm 2012, đảng viên Nguyễn Đăng Trừng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM - trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng đoàn đã có khuyết điểm, vi phạm, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với hoạt động của Đoàn Luật sư TP HCM, không tổ chức cho Đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng đoàn theo Quy chế làm việc đã ban hành. Thực hiện công tác phân công, bổ nhiệm, đề bạt một số cán bộ tại Đoàn Luật sư TP HCM vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng đoàn. Chỉ đạo chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn Luật sư TP HCM nhiệm kỳ VI (2013-2018) không đúng quy trình, thiếu công khai, minh bạch, phong cách lãnh đạo thiếu dân chủ, độc đoán…

Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Trừng cũng đã lợi dụng chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, không thông qua Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, tự ý ký 4 văn bản để phản bác ý kiến chỉ đạo của UBND TP HCM, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời xuyên tạc, nói không đúng sự thật về ý kiến chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP HCM, nhiệm kỳ VI (2013-2018) với một số cán bộ lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam...

Căn cứ vào vào khoản 4, điều 5 và khoản 3, điều 7 của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Trừng bằng hình thức khai trừ.


-----------------------

Bài liên quan: